meedoen, wassenaar, sport, fit,
Iedereen mag meedoen
sporten, wassenaar, fit,

Gezonde en vitale inwoners

Deelname aan bewegen, spelen en sporten onder kwetsbare groepen (zoals mensen met een beperking, nieuwkomers, chronisch zieken, mensen die leven in armoede, ouderen, bewoners van aandachtswijken en eenzamen) blijft nog altijd achter. Hier willen we in Wassenaar op in spelen, door juist voor deze doelgroepen extra mogelijkheden te bieden om in beweging te komen. We streven naar gezonde en vitale inwoners, waarin er bijzondere aandacht is voor de jeugd en voor ouderen.  

Stichting Leergeld Wassenaar

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, ook hier in Wassenaar! 

Stichting Leergeld Wassenaar wil kinderen helpen om wél mee te doen met sport, school, muziek, zwemles of culturele activiteiten.

Met de hulp van Leergeld kunnen kinderen net als de andere leerlingen wel leren zwemmen of op de fiets naar school en het huiswerk thuis op de computer maken. 

Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten en krijgen zij de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en hun eigenwaarde te vergroten. 

Kijk voor meer informatie of het doen van een aanvraag op de website van Leergeld Wassenaar

Uniek Sporten 

Sporten en bewegen met een beperking

Uniek sporten

Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook erg leuk om te doen! Het is goed voor je conditie, je wordt er fit en vrolijk van én tijdens het sporten kun je sociale contacten opdoen. Uniek Sporten vindt daarom dat sporten voor iedereen belangrijk is, een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. 

Bij Uniek Sporten wordt er gewerkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sport aanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Kijk voor het aanbod in de regio op de website van Uniek Sporten.

bekijk de Website 

Regeling maatschappelijke participatie Wassenaar

Inwoners van Wassenaar met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kostenvoor maatschappelijke participatie. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten en bestaat uit een vast bedrag per persoon per jaar. De maximale vergoeding bedraagt € 205,- per volwassene en kind (tot 18 jaar) per kalenderjaar bij een maximaal inkomen van 110%. Bij een maximaal inkomen tussen de 110% en 130% krijgt u per kind 50% van € 205,-

Mensen die aan deze regeling deelnemen kunnen voor bovengenoemde ondersteuning contact opnemen met de eigen consulent.

fit, wassenaar

Contact

Wil je meer weten over Fit in Wassenaar? Heb je een idee om bij te dragen aan activiteiten voor een gezonde leefstijl voor onze inwoners?

Mail ons op info@fitinwassenaar.nl

of vul het contact formulier in.

Stel een vraag