school, fit, sport,
School en opvang die uitdagen tot bewegen

Goede motorische
vaardigheden ontwikkelen

De opvang- en schoolomgeving speelt een belangrijke rol in het beweeggedrag van kinderen. Daarbij zijn twee elementen van belang: op een (motorisch) goede manier leren bewegen en genoeg bewegen door de dag heen, zowel tijdens als tussen de lessen door. Het is de wettelijke taak van scholen om voldoende en kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding kunnen kinderen goede motorische vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden geven kinderen de mogelijkheid om ook in de rest van hun leven te kunnen blijven bewegen en om verschillende sporten te kunnen beoefenen. Zoals ook staat beschreven in het Beleidsadvies Bewegen 2021-2040 van de Rijksoverheid. In wassenaar wordt zowel op de basisschool als op de middelbare school gewerkt met bevoegde vakleerkrachten. 

Wil je als school of als kinderopvang aandacht besteden aan kennis over gezond gedrag, meer bewegen tijdens de schooldag en beweegvriendelijke schoolpleinen? Neem dan contact op via het contact formulier.

voetbal, fit, wassenaar

Contact

Wil je meer weten over Fit in Wassenaar? Heb je een idee en ben je benieuwd hoe wij kunnen ondersteunen?

Mail ons op; info@fitinwassenaar.nl of vul het contact formulier in.

Partner worden? Start je aanvraag hier.

Stel een vraag