Aanvraagformulier initiatief lokaal sport- en preventieakkoord.

Het sport- en preventieakkoord Wassenaar is een samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Het doel van het sport- en preventieakkoord Wassenaar is om gezondheid, in de breedste zin van het woord, te stimuleren middels initiatieven die ten goede komen van Wassenaar en/ of haar inwoners. Met dit formulier kunnen concrete initiatieven een financiële bijdrage aanvragen. In de bijlage is aanvullende informatie te vinden over o.a. de aanvraagprocedure, termijnen en randvoorwaarden. 

Aanvragen zullen door de projectleider sport- en preventieakkoord worden beoordeeld. Hierbij zal worden gekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen welke zijn geformuleerd in het projectplan. Indien de aanvraag voldoet aan voornoemde doelstellingen zal de aanvraag door de projectleider sport- en preventieakkoord worden goedgekeurd en zal dit worden medegedeeld aan de aanvrager. 

Tevens zal ten aanzien van de goedgekeurde aanvragen terugkoppeling plaatsvinden in de eerstvolgende bijeenkomst van het kernteam van het sport- en preventieakkoord.

Over het initiatief
Noem hier naast je eigen organisatie minimaal 2 andere organisatie die in het proces participeert
Over de organisatie
Contact gegevens partnerorganisatie 1
Contact gegevens partnerorganisatie 2
Aan welke bouwsteen of bouwstenen wordt met dit initiatief gewerkt?
Indien de bouwsteen Gezond bewegen is aangevinkt, aan welk thema wordt gewerkt?
Omschrijving van het initiatief
Wanneer kan het initiatief plaatsvinden?
Hebben jullie BTW plicht?
Ja -> Dien de aanvraag en de begroting in exclusief BTW
Nee -> Dien de aanvraag en de begroting in inclusief BTW