ASM old stars

Doe als trainer van de sportclub gratis mee aan de ASM- OldStars opstartcursus!

04-07-2024

Vanuit de servicelijn van het Sportakkoord II bieden wij gratis de ASM OldStarts opstartcursus aan voor enthousiaste clubmensen uit Wassenaar! Het doel ervan is om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken om ouderen op een verantwoorde wijze in beweging te brengen. Met behulp van de ASM-OldStars opstartcursus heb je beter inzicht in wat verantwoord bewegen is bij OldStars Sport. Door beweegvormen en spelvormen aan de training toe te voegen, bereik je dat iedereen met nog meer plezier meedoet aan de oefenvormen, op zijn of haar eigen niveau. De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en gedemonstreerd.

De ASM- OldStars opstartcursus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Binnen de doelgroep OldStars Sport bestaat verantwoord bewegen uit drie bouwstenen. Die bouwstenen zijn spelvormen, aanbieden van de juiste beweegvormen en de sociale setting waarin dat gebeurt. Dit laatste wordt ook wel sociale activering genoemd.Deze bouwstenen leveren tezamen een bijdrage aan de gezondheidsvaardigheden van ouderen. Veel trainers en begeleiders hebben vragen over de opbouw van de training en de intensiteit van de verschillende aangeboden spelvormen. In deze opstartcursus is de mogelijkheid om hier vragen over te stellen en wordt informatie gedeeld. De cursus duurt 1 dag.

Enthousiast geworden en wil je deelnemen? Stuur dan vóór 26 augustus een mail naar Dirk Wils (beweegcoach/clubondersteuner): dwils@sadwassenaar.nl

PROGRAMMA

  • 09:00 uur (inloop met koffie/thee) en 09.30 start
  • Theoriegedeelte in besprekingsruimte
  • Praktijkgedeelte (binnen)
  • Duur 7 uur (hele dag)

Sportieve kleding voor het praktijkgedeelte vereist.Het programma van de cursus start om 09:30 uur. Het programma heeft een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De cursus is zowel van theoretisch als praktisch van aard.
Locatie & datum: nog niet bekend, zodra er genoeg deelnemers zijn, gaat Fit in Wassenaar een geschikte dag en locatie in Wassenaar zoeken.
Voor het volgen van de opstartcursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt.