Fit in Wassenaar in de krant

27-01-2022

Een inspirerend artikel in de Wassenaarse krant over het sport- en preventieakkoord: Fit in Wassenaar. In dit artikel een interview met Kirsten Keij, projectleider.

Een leuk in de Wassenaarse krant over het sport- en preventieakkoord: Fit in Wassenaar. In dit artikel een interview met Kirsten Keij, projectleider. Met dit akkoord willen lokale organsaties samen ervoor zorgdragen dat de drempel lager wordt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Heb je vragen of een idee om hier aan bij te dragen? Neem dan contact op via het contactformulier.