sport, wassenaar

Goed nieuws over het vervolg van Fit in Wassenaar!

01-12-2023

Fit in Wassenaar krijgt een vervolg vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Middels dit vervolg zal worden voortgebouwd op wat er de afgelopen 3 jaar met Fit in Wassenaar is opgezet. Er zullen ook drie nieuwe functies worden toegevoegd; Een beweegcoach, een buurtsportcoach en een clubkadercoach. Heb je als organisatie ook een idee voor een fit en gezond Wassenaar?

Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan voor 2024. Graag ontvangen we voor dit plan ook input uit het netwerk van Fit in Wassenaar. 

Om de doelen van het GALA te kunnen bereiken staan de volgende thema's centraal:

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden;

Het bevorderen van de inrichting van een gezonde sociale en fysieke leefomgeving;

Het versterken van de sociale basis in wijken en buurten;

Het bevorderen van een gezonde leefstijl;

Het versterken van de mentale gezondheid van de inwoners;

Het ondersteunen van de inwoners bij het vitaal ouder worden.

Een idee om hieraan bij te dragen? Ideeën aangeleverd voor 10 januari zullen voor het plan 2024 worden voorgelegd. 

Idee aanleveren