Denk en doe mee met Fit in Wassenaar

26-04-2024

Voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn er ook voor 2025 weer financiële middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Heb je een goed idee voor een initiatief dat aansluit bij de doelen, dan horen wij dat graag! Ideeën aangeleverd voor 28 mei zullen voor het plan 2025 worden voorgelegd. Als het idee wordt goedgekeurd door de gemeentelijke stuurgroep Fit in Wassenaar dan wordt er een financiële bijdrage geleverd vanuit Fit in Wassenaar. Dit gaat om een startbijdrage en deze bijdrage is incidenteel.  

Doelen van GALA: 

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden; 

Het bevorderen van de inrichting van een gezonde sociale en fysieke leefomgeving; 

Het versterken van de sociale basis in wijken en buurten; 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl; 

Het versterken van de mentale gezondheid van de inwoners; 

Het ondersteunen van de inwoners bij het vitaal ouder worden.  

Idee aanleveren