Valpreventie cursus april

Eerste cursus valpreventie is afgerond

08-05-2023

Afgelopen maand is in Wassenaar de eerste cursus valpreventie gegeven. De cursus is georganiseerd door Fit in Wassenaar en uitgevoerd door Taco van den Broek voorzitter van Snel en Lenig en judoleraar. In drie lessen is aandacht geweest voor bewegen, de eigen balans, wat te doen bij vallen en hoe je weer op staat. Zelfvertrouwen speelt hierbij een rol. 

Bij bewegen en balans werden verschillende parcours afgelegd: alleen, met een grote bal, over hindernissen heen etc. Daarnaast werden de basiselementen van het valbreken uitgelegd. De reflexen van 55 jaar judo kun je helaas niet overbrengen, maar wel tips over wat je vooral niet moet doen en wat wel. Het was mooi om te zien dat een cursist die ooit hard was gevallen na een kleine blokkade toch ook die oefeningen meedeed. Valbreken moet je vooral als kind leren met bijvoorbeeld judo. Maar bewegen is voor alle leeftijden. Door veelzijdig te bewegen wordt kracht, balans en mobiliteit behouden en dat helpt om bij ouderen valincidenten en de gevolgen daarvan te voorkomen.

De cursisten gaven allen aan graag aan een vervolg of herhaling mee te willen doen. Iets voor u? Geef dan alvast aan via een email naar info@fitinwassenaar.nl, dat u geïnteresseerd bent in deze korte cursus valpreventie.