Gezond opgroeien en vitaal ouder worden in Wassenaar!

 Fit in Wassenaar is de uitvoering van het lokale Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Samen gezond, fit en veerkrachtig!

Activiteiten voor een gezond en actief leven

Fit in Wassenaar werkt samen met lokale partijen aan positieve gezondheid voor alle inwoners.  
Via deze website houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten voor inwoners op het gebied van sport, bewegen, preventie en gezondheid. Ook delen we informatie over een het leiden van een fit leven door beweging, voeding, ontspanning en natuurlijk de omgeving.  

Bekijk in de agenda de activiteiten die vanuit Fit in Wassenaar voor jong en ouder worden georganiseerd.
We zien je graag!

Agenda

Weer in beweging komen?

Wassenaar heeft een divers sport- en beweegaanbod voor jong en ouder. Hieronder een overzicht op leeftijdsgroep. Er staat vast een activiteit tussen, die aansluit bij je interesse en mogelijkheden. Neem dan contact op met de betreffende aanbieder. De kans is groot dat je een keer mee mag doen om even te "proeven" of het bij je past!

Aanbod voor  2-4 jaar


Aanbod voor 4-6 jaar


Aanbod voor 6-12 jaar


Aanbod voor 12-18 jaar


Aanbod voor 18-55 jaar


Aanbod voor 55 jaar en ouder 

wassenaar, fit

Fit door beweging

Fit door voeding

Fit door ontspanning

Fit door omgeving

Ambities Preventieakkoord
‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’:

 Gezond gewicht

 Terugdringen alcohol en drugs gebruik 

 Rookvrije omgeving

 Mentale weerbaarheid

Partner worden?

Fit in Wassenaar kan alleen succesvol worden als wordt samengewerkt met lokale partners. Dat er nieuwe initiatieven en samenwerkingen worden opgezet waarbij sport- en beweegaanbieders, scholen, maatschappelijke organisaties, zorgverleners, werkgevers, de gemeente, burgers en ondernemers  samen werken aan een fit Wassenaar. Met als doel bewegen, sporten en een gezonde leefstijl toegankelijk te maken voor alle inwoners. Iedereen heeft recht op een positieve gezondheid en iedereen doet mee! 

Ook een goed idee om hieraan bij te dragen?

sport, wassenaar

Goed nieuws over het vervolg van Fit in Wassenaar!

01-12-2023

Fit in Wassenaar krijgt een vervolg vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Middels dit vervolg zal worden voortgebouwd op wat er de afgelopen 3 jaar met Fit in Wassenaar is opgezet. Er zullen ook drie nieuwe functies worden toegevoegd; Een beweegcoach, een buurtsportcoach en een clubkadercoach. Heb je als organisatie ook een idee voor een fit en gezond Wassenaar?